CamilleRosesandroFavorite CamilleRosesandroFavorite CamilleRosesandroFavorite ShoesPinterest CamilleRosesandroFavorite CamilleRosesandroFavorite ShoesPinterest ShoesPinterest ShoesPinterest ShoesPinterest CamilleRosesandroFavorite HIDWE2e9Y

For å søke permanent opphold og/eller statsborgerskap i Norge er det ulike regelverk som regulerer rettighetene og pliktene til opplæring.

For utfyllende informasjon se Lov om voksenopplæring.

Amoonyfashion Kvinners Lave Sko Lukket Hæler Med Rundtoe Tå CxeQBdoWr

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring (550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap):

  • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskyttelse
  • Familiegjenforening med overnevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere


Det er også mulig å søke ytterligere opplæring i norsk – behovsprøvd opplæring inntil 2400 timer. Opplæringen må være fullført innen 5 år fra oppholdsvedtak.

 

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Nike Norge Nye Sko Direct produkterBillige OutletFactory TFJ1lcK

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 600 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse
     

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

rea sneakers Kavat Sandaler svarta skor sko strl 29 barn KAVAT 18cm UVSzLGMpq

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 


Betalende deltakere på norskopplæring

For deltakere som ikke har rett og plikt til norskopplæring, koster det for tiden 40 kr. pr undervisningstime. Betalingen skjer forskuddsvis.

Krav for å søke permanent opphold

Fra og med 17 desember 2016 kom det nye krav for de som skal søke permanent opphold i Norge. Les mer om dette på UDI sine sider. UDI har også ei sjekkliste som du kan bruke for å se hvilke krav som gjelder for akkurat deg.


 

Publisertrea sneakers Kavat Sandaler svarta skor sko strl 29 barn KAVAT 18cm UVSzLGMpq27.08.2018 14.59
Sist endret01.10.2018 14.02