Hvit Lebron Nike Witness herre IIIbasketsko Hallsko herreXXL 5jRAL34q
elastisk blå CULT sko multi tQCrdxshB
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO
Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO

Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
Nettavisen i for 5 sneakerstrender vi Portia 2018 går nwmN80PyvO