skumtape skumtape Dobbeltsidig Dobbeltsidig skumtape Dobbeltsidig skumtape Dobbeltsidig skumtape Dobbeltsidig Py8n0NwvmO
Bundgaard Barn Brun Velcro Sko Walk xedrCWBo
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S
Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S

Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
Reasons Adidas to Buy 350Apr 15 toNOT 2019RunRepeat c4ARjLq35S