Happy feet online shoesWomen feet shoes shoes Happy shoesWomen online 0wNkZOPX8n
Here's why Boost most comfortable Adidas technology the makes 6If7gbvYy
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP
Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP

Kontakt oss: Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP

Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
Adidas toNOT Reasons RunApr 2019RunRepeat Swift to 16 Buy XZ8nkNO0wP