Design Boost Alt Hvit Porsche BB0682 x Sko Triple Ultra Adidas LR3Aj54
GRÅ TGA MANN opptil 3RC458 SKONyt MEST BEHAGELIGE MANN PENSKO hQtrds
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT
shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT

shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
shoesViolet's Vault 1920s Vintage 1920s shoesViolet's kiuPXOZT