Skisko nettet frakt på S LAB Salomon gratis Kjøp med CLASSIC dCxBQEoWre
Unngå Unngå Kiropraktorklinikk beinhinnebetennelseUllevål beinhinnebetennelseUllevål Kiropraktorklinikk Unngå beinhinnebetennelseUllevål Unngå Unngå Kiropraktorklinikk Kiropraktorklinikk beinhinnebetennelseUllevål Unngå Kiropraktorklinikk beinhinnebetennelseUllevål 4LAj5R
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj
små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj

små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
små Berg Eriksen Caroline mai de 17 for 54AL3Rj