FLEETWOOD dress blue rozeFILA Treningssko sneakers fila Herre 0kw8nOPX
2018 All Klassiske XT Game Star Hornet Sko Engros Hornet Salomon E 0nwX8kOP
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu
og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu

Kontakt oss: og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu

og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
og talls klærCharlestontidsriktige dekor kostymerkjoler 20 TOZwXPkiu