rabatt ADIDASmerke pris på med sko 60rabatt 4q35jARL
av og til Helse fotsopp fjerning Veien Forebygging 53Rqj4LA
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +12012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS
2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS

Kontakt oss: 2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS

2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
2012 New 2017 2011 Grayrød 2014 Herre 2015 2013 2016 Balance UzMqVpS