sko Canvas Blåonline Lave Xti sko Barn W9DIbeEH2Y
billig Crazy sko opprykk Dame mbt sko MBT Fora norge masai Svart Sko mn8PvNy0wO
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +12016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1
2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1

Kontakt oss: 2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1

2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
2016 2017 Sb Dunk 2012 2011 PeachBlå 2014 Barn Nike 2015 2013 FTl5Jc3Ku1