Snoops 2019 Trend presentsFootwear 2018 FW Fashion DirectionUBM DH2eW9EYIb
Malaysia Support EQT Shoes Greyadidas ADV adidas Primeknit v0N8nmw
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe
Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe

Kontakt oss: Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe

Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
Sko Salg Playstation Pg 2 Marinen Svart Club Nike gq7Hfwshallow dCxBroe