Salomon Sense Tursko Den For Laveste Pris S Prisen Lab Nike Sko Lav 1FTJcK3l
Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt Bildetutendørsskovintersporteventyrtrugerprodukt cR4jL53Aq
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf
sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf

Kontakt oss: sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf

sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
sko Vektløftstyrkeløft Adidas 2008 2008 Adidas Vektløftstyrkeløft 2008 Vektløftstyrkeløft 2008 sko Adidas sko 76gIYyvmbf