sko adidas komfortable supra barnesko Hightop Pilot Svart Supra All nP0OXw8k
Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized Uncategorized iZOkPXu
Fredag 19/08/16
Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres. 
 Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54
Sammen med Verdens legeforening oppfordres norske myndigheter gjennom denne appellen til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Appellen har allerede fått støtte fra en rekke anerkjente norske leger, inkludert president i Den norske legeforening Marit Hermansen samt en rekke professorer, dekaner og prodekaner ved norske universitet.
 
 
Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54
Eventuelle spørsmål vedrørende appellen kan rettes til John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen, e-post: [email protected], mobil 900 81 052.

 

  • Like
  • Tweet
  • +1Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54
Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54

Kontakt oss: Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54

Norske leger mot atomvåpen
C/0 Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:

Norske leger mot atomvåpen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

#legermotatomvåpen

Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54

Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54
© 2019
Det er lett å lage hjemmeside med AFFY
Adidas 2019 toNOT to Cloudfoam 12 Buy Reasons Racer TRApr 3AjRLq54